A- A A+

Όροι χρήσης

ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

  1. Ιστότοπος: το σύνολο ιστοσελίδων που βρίσκεται στην δικτυακή διεύθυνση www.zoodohos.com
  2. Εταιρεία ή οργανισμός ή διαχειριστής: μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός με την επωνυμία «Η Ζωοδόχος Πηγή».
  3. Επισκέπτης: οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη χρήση του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση του ιστότοπου ταυτόχρονα αποδέχεσθε το σύνολο των όρων αυτών. Διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά και εάν αποφασίσετε ότι δεν αποδέχεστε μέρος ή το σύνολο αυτών, παρακαλούμε διακόψτε άμεσα τη χρήση του ιστότοπου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες, άρθρα, δεσμούς προς άλλους διαδικτυακούς τόπους καθώς και ποικίλο ενημερωτικό υλικό. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δηλ. ο μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός με την επωνυμία «Η Ζωοδόχος Πηγή» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της επιλογής του προς δημοσίευση υλικού καθώς και της αλλαγής, ενημέρωσης ή/και διαγραφής του στον χρόνο που εκείνος κρίνει κατάλληλο. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τη διακοπή ή περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο τους ή κατά μέρη.

Το παρεχόμενο πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή ή δημοσιεύεται με την άδεια του κατόχου του. Παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωσή μας σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία*.

Το παρεχόμενο πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό παρέχεται διαδικτυακά και οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης σε αυτό καθώς και για το είδος και την ποιότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν για να υλοποιήσουν την πρόσβασή αυτή καθώς και για τυχόν τέλη και χρεώσεις προς τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) που συνδέονται με αυτή.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Διαχειριστής του ιστότοπου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου και οι δεσμοί προς άλλους ιστότοπους παρέχεται «ως έχει» και ο διαχειριστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης αυτού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος μεταξύ άλλων παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πληροφορίες ή πηγές σχετικές με τα αίτια, τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία του Αυτισμού, του συνδρόμου Ασπέργκερ και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Τέτοιο περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά και μόνο ως υλικό αναφοράς και δεν αποτελεί με κανένα τρόπο ιατρικές συμβουλές ή άμεση ή έμμεση υποστήριξη οποιασδήποτε θεραπευτικής ή υποστηρικτικής μεθόδου, συστήματος ή οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού.
Επιπλέον ο ιστότοπος δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του η άσκηση ελέγχου και δη επιστημονικού για την ορθότητα τέτοιων πληροφοριών.
Οι επισκέπτες του ιστότοπου αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τρόπο χρήσης του παρεχόμενου υλικού και οφείλουν να εφαρμόσουν τους ελέγχους που εκείνοι θεωρούν κατάλληλους σχετικά με την ορθότητα και καταλληλότητα τέτοιων πληροφοριών.
Ο διαχειριστής του ιστότοπου δηλώνει ότι οι πληροφορίες, ειδήσεις, άρθρα και λοιπό υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο δεν αποτελούν απαραίτητα δικές του γνώμες ή απόψεις και ότι ή δημοσίευσή τους δεν συνιστά υποστήριξη ή ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκφραζόμενων μέσω αυτών απόψεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου zoodohos.com και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση
«Ζωοδόχος Πηγή» Κέντρο Ειδικών Παιδιών
Μικράς Ασίας, Σταθμός A.T. OTE
Νέα  Αλικαρνασσός
71601 Ηράκλειο Κρήτης

E-mail
zoodohos@otenet.gr

Ιστοσελίδες
«Η Ζωοδόχος Πηγή»

Τηλέφωνα
(+30) 2810-344094
(+30) 2810-224699

 

*πνευματική ιδιοκτησία

Το ενημερωτικό υλικό που βρίσκεται σ’ αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί είτε πνευματική ιδιοκτησία του μη κερδοσκοπικού μη κυβερνητικού οργανισμού με την επωνυμία «Η Ζωοδόχος Πηγή» είτε δημοσιεύεται με την άδεια των αρχικών κατόχων.

Το σύνολο του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της επωνυμίας, των λογοτύπων, του σχεδιασμού, των κειμένων, των γραφικών και γενικότερα της οργάνωσης του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του μη κερδοσκοπικού μη κυβερνητικού οργανισμού «Η Ζωοδόχος Πηγή».

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μέρος από το ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Τζαμούση Χρήστο.