Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολόγος του κέντρου Ζωοδόχος Πηγή προσφέρει τις υπηρεσίες της παράλληλα με το έργο του λοιπού προσωπικού, σε εξατομικευμένη ή ομαδική βάση και σε ειδικούς χώρους του κέντρου, με μοναδικό στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών, ψυχικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι πολυδιάστατος και περιλαμβάνει: 

  • την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων μέσω της παρατήρησης, συνεντεύξεων και άλλων δοκιμασιών
  • την συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του σχολείου προκειμένου να δημιουργηθούν εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο, προσαρμοσμένο στις ικανότητες του και με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή εξέλιξή του
  • τη συνεργασία με άλλες κοινωνικές δομές ή υπηρεσίες
  • την ψυχοθεραπευτική όπου χρειάζεται παρέμβαση και αντιμετώπιση
  • την παροχή συμβουλευτικής στους γονείς σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στο σπίτι
  • την ψυχοεκπαίδευση των γονέων για περαιτέρω ενημέρωση για θέματα ειδικής αγωγής