Ατομική και Κοινωνική Αγωγή

Η ατομική και κοινωνική αγωγή στοχεύει στο να καταστούν οι εκπαιδευόμενοι ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά και ηθικά προβλήματα, που συχνά εμφανίζονται στη ζωή τους, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Περισσότερα...

Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

Η εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όσο και για την απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων. 

Περισσότερα...

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολόγος του κέντρου Ζωοδόχος Πηγή προσφέρει τις υπηρεσίες της παράλληλα με το έργο του λοιπού προσωπικού, σε εξατομικευμένη ή ομαδική βάση και σε ειδικούς χώρους του κέντρου, με μοναδικό στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών, ψυχικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Περισσότερα...